การตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งานระบบ Linkage Center ของ นรด.
   
ใส่เลขประจำตัวประชาชนที่ต้องการตรวจสอบ :
เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ
นามสกุล
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

Notice: Undefined variable: STATUS in /var/www/tdc.mi.th/it/wwwroot/lkguser.php on line 76
   
หากมีข้อสงสัย/พบปัญหาข้อขัดข้อง/ส่งคำขออนุมัติสิทธิ
กรุณาติดต่อ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร. 02-226-4427