เว็บไซต์แนะนำ
โปรแกรมฐานข้อมูลกำลังสำรอง
กองกรรมวิธีข้อมูล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน           วิสัยทัศน์   " พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนกิจการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน"
Slide 1
Slide 2
Slide 4
Slide 5


News Update วีดิโอเพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย

วันที่ 27 พ.ย. 57
- ประชุมผู้แทนสภาพศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง

วันที่ 26 พ.ย. 57
- ประชุมการจัดทำแผนปฎิบัติการในงานทำรับผิดชอบของกอง.นรด.

วันที่ 25 พ.ย. 57
- ผอ.กกม.นรด. และข้าราชการ เข้าร่วมพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ลานพระบรมรูป ร.6

วันที่ 15 พ.ย. 57
- ประชุม ฝอ.นรด.

วันที่ 11 พ.ย. 57
- พิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณและสวนสนามของนศท.

ข่าวกิจกรรมกองกรรมวิธีข้อมูล

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ผอ.กกม.นรด. และคณะ เดินทางเพื่อไปอบรมการใช้โปรแกรมสนับสนุนกิจการสัสดี เกี่ยวกับงานลงบัญชีทหารกองเกิน และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ณ สง.สด.จว.ร.บ.

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557
ผอ.กกม.นรด. และข้าราชการ เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ รพ.ศิริราช
ผอ.กกม.นรด. และคณะฯ
เดินทางไปอบรมการใช้โปรแกรมสนับสนุนกิจการสัสดี เกี่ยวกับงานลงบัญชีทหารกองเกิน และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสัสดีจังหวัด 11 จังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกอง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศ นรด.