ผู้อำนวยการกอง
 
ระบบฐานข้อมูลกำลังสำรอง
 
โปรแกรมสนับสนุนกิจการ กำลังสำรองและการสัสดี
ระบบสนับสนุนผู้บังคับบัญชา
ระบบการตรวจสอบผลการตรวจเลือกฯ
ขั้นตอนขอสิทธิ์ตรวจสอบบุคคลผ่านระบบ Online(IKNO)
ระบบสารสนเทศสนับสนุนกิจการสัสดี online (โปรแกรมระยะที่ 3)
โปรแกรมระหว่างการตรวจเลือกฯ (TDXC)
หน่วยที่ยังไม่ได้ส่งใบยืม

 

23

 

กิจกรรมกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 2 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2561